نصب دیوار پوش


Prev 1 Next 

نحوه زیرسازی دیوارپوش

جزئیات نصب دیوار پوش (PVC) : برای نصب دیوار پوش های پی وی سی از 2 راه استاندارد به کار گرفته می شود :  نصب مستقیم بر روی دیواره گچ و خاک  نصب توسط شاسی زیر سازی فلزی نصب مستقیم بر روی دیواره گچ و خاک : با وجود دیواره گچ و خاک تراز ( شاقولی ) و نبود هر نوع رطوبت ، ترک خوردگی و ... در سطوح بنایی ، پانل های پی وی سی به وسیله میخ کوب و یا منگنه کوب بادی بر روی دیوار داخلی نصب می شود. نصب توسط شاس...

آموزش نصب دیوار پوش

نحوه نصب ديوار پوش پی وی سی نصب دیوارپوش پی وی سی در زمان اندک و به آسانی انجام می شود. اما بدین معنی نیست که کلیه افراد قادرند آنها را نصب کنند. بلکه برش، گزینش طرح، قرار دادن لایه در بخش های خاصی از دیوار و ... احتیاج به مهارت دارد که فقط از عهده تولید کنندگان و طراحان بر می آید. برای نصب دیوارپوش های پی وی سی توجه به بعضی نکات لازم می باشد که بدین شرح می باشد: عنایت...

Prev 1 Next 

مقالات