دیوار پوش پی وی سی


Prev 1 Next 

نحوه زیرسازی دیوارپوش

جزئیات نصب دیوار پوش (PVC) : برای نصب دیوار پوش های پی وی سی از 2 راه استاندارد به کار گرفته می شود :  نصب مستقیم بر روی دیواره گچ و خاک  نصب توسط شاسی زیر سازی فلزی نصب مستقیم بر روی دیواره گچ و خاک : با وجود دیواره گچ و خاک تراز ( شاقولی ) و نبود هر نوع رطوبت ، ترک خوردگی و ... در سطوح بنایی ، پانل های پی وی سی به وسیله میخ کوب و یا منگنه کوب بادی بر روی دیوار داخلی نصب می شود. نصب توسط شاس...

Prev 1 Next 

مقالات