دکوراسیون داخلی پذیرایی


Prev 1 Next 

طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی اتاق نشیمن ( پذیرایی ) نمایندگی شرکت آذران پلاستیک

مهمترین فضای عمومی در یک خانه که برای آن دکوراسیون داخلی تعریف می شود  نظیر اتاق نشیمن یا پذیرایی ) – living room (، اتاق فعالیت های خانوادگی( family room ( باید با دقت و توجه ، ساماندهی شود. فضاهای زندگی حتی وقتی مبلمان آنها رسمی است ، باید بتواندبرای خانواده و دوستان، پیام آور مهمان نوازی باشد. طراحی فضای پذیرایی و نشیمن به گونه ای که دعوت کننده باشد وامکانات هرچه بیشتری را برای فعالیت های مختلف در خود فراهم آورد.  به این معناس...

انتخاب میز تلویزیون مناسب

انتخاب میز تلویزیون مناسب انتخاب تک به تک وسایل بر دکوراسیون داخلی منزل تاثیرگذار است. امروز میخواهیم درباره ی میز تلویزیون و انتخاب آن صحبت کنیم: برای یک انتخاب درست ابتدا باید بررسی کنید که سبک منزل شما چیست؟ پس از انتخاب سبک میز مورد نظر باید به جایگاه و ابعاد مکانی که میز تلویزیون قرار میگیرد توجه کنید . اگر برای تلویزیون محل محدودی در نظر گرفتید باید به یک میز صرفا جهت گذاشتن تلویزیون و ملزومات آن مانند دستگاه های گیرنده ...

Prev 1 Next 

مقالات