آذران پلاستیک


Prev 1 Next 

مفهوم رنگ ، بافت و نور در دکوراسیون داخلی . شرکت آذران پلاست رسا

رنگ در دکوراسیون داخلی همه چیزها در اطراف ما رنگ خصوص به خود را دارند. رنگ اشیا در دکوراسیون داخلی یکی از اصلی ترین ویژگی های آنهاست. رنگ اشیا باعث شناخت بهتر اشیا شده و بر ادراک ، عواطف و احساسات انسان تاثیر می گذارد. رنگ ، در واقع حاوی اطلاعات زیادی از اشیای اطراف ما در دکوراسیون داخلی می باشد. رنگی که ما به اشیای پیرامون خود نسبت می دهیم ، ناشی از وری است که بر اشیا تابیده و فرم ها و فضاها را روشن می کند. بدون نور رنگ...

Prev 1 Next 

مقالات