نقش رنگهای گرم در دکوراسیون داخلی

نقش رنگهای گرم در دکوراسیون داخلی

نقش رنگهای گرم در دکوراسیون داخلی

 اگر دوست دارید تغییر دکوراسیون بدهید که باعث گرما بخشی به فضای منزل  بشو د بهترین کار این است که رنگهای گرم راوارد دکوراسیون منزل کنید رنگهای گرم را هم میتوان دردکوراسیون مدرن استفاده کرد هم دردکوراسیون کلاسیک این رنگها برای قسمتهای اتاق نشیمن ، اتاق خواب وآشپزخانه مناسب است . تعادل دردکوراسیون منزل اصل مهمی هست یعنی هم از نگ گرم وهم رنگ سرد استفاده کنید .

استفاده رنگ در دکوراسیون داخلی می تواند درآرامش وخشم افاد تاثیر بگذارد می توان بارنگ کردن اتاق حس وحال مختلفی دربیننده ایجاد کرد

رنگهای شاد عبارتند از :  قرمز ، صورتی  ، نارنجی ، زرد

رنگ قرمز

رنگ قرمز در دکوراسیون داخلی

که نماد قدرت ورشادت هست وتنها هاله ای از رنگ قرمز برروی هر چیزی باعث توجه بیننده می شود رنگ قرمز باعث گرما در دکوراسیون داخلی می شود وتاثیر در روحیات افراد می گذارد

رنگ صورتی

رنگ صورتی در دکوراسیون داخلی

نماد سخاوتمندی که باعث نشان دادن احساسات در افراد می شود

رنگ نارنجی

رنگ نارنجی در دکوراسیون داخلی

گرما و صمیمیت ایجاد می کند وبهتر است از این رنگ در دکوراسیون داخلی  که افراد خانواده دور هم جمع میشوند استفاده گردد

رنگ زرد

رنگ زرد در دکوراسیون داخلی

نماد نشاط وشادی است که ترکیب این رنگ بادیگر رنگها در دکوراسیون داخلی از نظر ذهنی افراد را تحریک وباعث خلاقیت می شود

 


لیست اخبار

مقالات