۶ اصل در دکوراسیون داخلی

۶ اصل در دکوراسیون داخلی

۶ اصل در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

همیشه داشتن خانه یا محل کاری زیبا ازخواسته های همه ی ماست.

اصول ساده ای در دکوراسیون داخلی وجود دارند که با علم به آن می توان دکوراسیونی زیبا پدید آورد.در این مقاله به این اصول می پردازیم:

۱.نور: یکی از مهم ترین المان ها در دکوراسیون داخلی نور است . نور توان دید را به فرد می دهد و از لحاظ روانشناسی کم و زیاد بودن نور باعث ایجاد احساسات مختلفی در فرد می شود.

دکوراسیون داخلی منزل

۲.حجم:عنصر مهم در طراحی داخلی است که به صورت اجسام توپر و توخالی نماد پیدا می کند.این اجسام میتواند در داخل خانه باشد یا در فضای بیرونی و حجم کلی خارجی

دکوراسیون داخلی

۳.بافت:مشخصه ای از جنس یک متریال است که قابل لمس یا دیدن است. بافت به فضا شکل می دهد؛ با یک تغییر کوچک در بافت می توانید محیطی متفاوت به وجود آورید. بافت ها هم قابل لمس هستند و هم قابل دیدن برای همین توانایی به وجود آوردن تغییرات اساسی را دارند.

دیزاین داخلی

۴.رنگ:خاصیت بصری فرم است . رنگ ها خاصیت ایجاد انواع انرژی ها را دارند و برانگیزاننده احساساتند برای همین بسیار مهم است که در هر محیط ازچه رنگی استفاده شود.

دکوراسیون

۵.سبک شناسی کلی و چیدمان: سبک شناسی در چیدمان و دکوراسیون محیط اهمیت فراوانی دارد زیرا چیدن وسایل در کنار هم به تنهایی کافی نیست ؛ وسایلی که با هم در یک سبک نیستند در یک فضا زیبایی ایجاد نمیکنند و یا برخی از سبک ها ترکیبی هستند و از اجزای متفاوتی ایجاد شدند و در کنار هم زیبا هستند.

دکوراسیون

۶. سیرکولاسیون حرکتی:قبل از چیدمان منزل دقت داشته باشید که مسیرهای حرکتی را مشخص کرده و راه های ارتباطی را مسدود نکنید. وسایل اضافی در محل های نا مناسب قرار ندهید.


لیست اخبار

مقالات