تاثیر رنگ ها در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ ها در دکوراسیون داخلی

تاثیر رنگ ها در دکوراسیون داخلی

نشیمن رنگی

همه ی رنگ ها روی روح و روان ما تاثیر گذارند و قدرت بسیار بالایی در تغییر روحیه ما دارند.فضاهای مختلف در دنیای امروزه ی ما دارای دکوراسیون خاصی هستند که معمولا از روی نحوه ی دکوراسیون می توانیم فضا و عملکرد آن را تشخیص دهیم.

دکوراسیون منزل

برای داشتن دکوراسیون مناسب باید بدانیم کدام رنگ برای چه فضایی مناسب است.در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

دکوراسیون خانه

رنگ ها به دلیل پدیده ی بازتاب در میزان نور فضا تاثیر گذارند.رنگ های تیره باعث کوچک تر شدن فضا و رنگ های روشن باعث بازتاب بیشتر و بزرگتر دیده شدن فضا میگردد.

تمام احساسات ما توسط رنگ ها برانگیخته می شوند و از لحاظ روانشناسی هر رنگ تاثیر خاصی بر روح انسان می گذارد که جنبه های فرهنگی نیز بر آن تاثیر گذارند.

دکوراسیون رنگارنگ

تمامی رنگ ها در نوع خود زیبا هستند اما اگر در جای مناسب استفاده نشوند می توانند بیسار ناموزون به نظر برسند.

در زیر به بررسی چند نکته در رابطه با رنگ ها می پردازیم :

1.در محیط های کوچک از رنگ های تیره استفاده نکنید.

2.همه ی رنگ ها زیبا هستند اما در استفاده از یک رنگ زیاده روی نکنید.

3.ترکیب رنگ های سرد و گرم همیشه کمک کننده است؛استفاده ازتنها یک نوع رنگ گرم یا سرد محیط را یا بسیار خنثی یا بسیار پر انرژی و خسته کننده می کند.

4.معمولا رنگ های سرد در اتاق خواب و رنگ های گرم در نشیمن استفاده می گردد.

دکوراسیون نشیمن

 جسارت استفاده از رنگ را در دکوراسیون  خانه داشته باشید و تاثیر آن را در زندگی خود احساس کنید.

 


لیست اخبار

مقالات