دیوارپوش فایبرکامپوزیت چیست؟

دیوارپوش فایبرکامپوزیت چیست؟

دیوارپوش فایبرکامپوزیت چیست؟

فایبرکامپوزیت طرح آجر

در دکوراسیون داخلی عرصه بندی فضا به چند طریق انجام میگیرد.از طریق دیوار؛پارتیشن و یا از طریق بافت بندی فضا که چشم محیط را تفکیک کند.

فایبر کامپوزیت

بافت مختلف در فضا می تواند باعث سکانس بندی و تعریف حسی مختلف درآن بشود.

ایجاد بافت های مختلف در فضا بر روی جداره های مختلف باعث تنوع می شود و کمتر چشم در فضا خسته میشود.

بافت به عنوان یکی از مهم ترین جزییات فضای داخلی می تواند بیشترین کمک را به ایجاد ایده فضا کند و مخاطب خود را مجذوب حس خود در فضای محدود ساختمان کند.

دیوارپوش فایبر کامپوزیت

ایجاد بافتی سخت و خشن در میان فضایی مدرن می تواند چشم را مجدوب کند.

امروزه این بافت ها در معماری داخلی با ورقه های دیوارپوش فایبر کامپوزیت در بازار شناخته می شوند. این دیوارپوش ها می تواند بافت های مختلف از جمله طرح سنگ و طرح آجرایجاد کند.

دیوارپوش طرح سنگ

استفاده از این دیوارپوش های فایبر کامپوزیت به صرفه بوده ؛فضای کمتری اشغال می کند و سرعت و دقت نصب آن بالا تر است.

 


لیست اخبار

مقالات