7 عنصر اساسی در دکوراسیون داخلی

7 عنصر اساسی در دکوراسیون داخلی

7 عنصر اساسی در دکوراسیون داخلی

یکی از مشکلات اساسی که افراد هنگام طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی با آن مواجه میشوند این است که در میان بسیاری از عناصر گم میشوند و نمیتوانند تصمیم درستی برای انتخاب مبلمان و وسایل دیگر در  دکوراسیون داخلی بگیرند. تمامی افراد نیاز به یک راهنما برای نشان دادن راه درست و انتخاب بهتر برای دکوراسیون داخلی شان دارند. این مقاله سعی به شناساندن 7 عنصر اصلی در دکوراسیون داخلی را دارد تا بتواند افراد را به جهت درست و مثبت راهنمایی نماید.

عناصر اصلی دکوراسیون داخلی عبارتند از :

  1. فضا
  2. خط
  3. فرم
  4. نور
  5. رنگ
  6. بافت
  7. طرح

فضا

یکی از مهمترین عنصرها در دکوراسیون داخلی فضا میباشد. تمامی طرح و ایده ی شما کاملا به فضا بستگی دارد.فضایی که در اختیار دارید به شما میگوید که چه متراژی برای فضاهای مختلفی که مورد نیاز باید طراحی و تعریف شود. همچنین به نوع انتخاب مبلمان و تمامی وسایل مورد نظر شما کاملا تاثیرگذار است.

خط

خط میتواند تولد و شروع شما برای یک طراحی خوب باشد. برای ایجاد هماهنگی و کنتراست میان وسایل بسیار مهم و حیاتی است. خطوط به سه دسته ی عمودی و افقی و پویا در دکوراسیون داخلی تقسیم بندی میشود. خطوط افقی احساس امنیت و خطوط عمودی حس آزادی و خطوط پویا یا همان زاویه ای حسی مدرن و جالب توجهی را در شما بوجود می آورد.

برای ادامه ی مطلب به مقاله ی بعدی مراجعه نمایید..


لیست اخبار

مقالات