گوشزد نکاتی که باید هنگام اجرای پارکت و لمینت رعایت کنید

گوشزد نکاتی که باید هنگام اجرای پارکت و لمینت رعایت کنید

گوشزد نکاتی که باید هنگام اجرای پارکت و لمینت رعایت کنید

  • باید از صاف و یکنواخت بودن محیط کف مطمئن باشید و اگر غیر این است باید حتما ناهمواری ها را ازبین برد و سپس به نصب لمینت اقدام کنید.
  • تا آنجایی که امکان دارد فضا را از هر گونه وسیله خالی کنید
  • از خشک بودن کف اطمینان حاصل نمایید
  • در صورتی که سیستم گرمایش از کف دارید حتما 2 تا 3 روز قبل از اجرا آن را خاموش نمایید تا کف به دمای معمولی اتاق درآید و ترجیحا دمای آن حداقل 18 درجه سانتی گراد باشد.
  • حداقل تا یک روز پس از نصب از گذاشتن وسایل سنگین بر روی لمینت خودداری نمایید
  • اگر در حال اجرای دیگر اجزای دکوراسیون داخلی هستید بهتر است که نصب کفپوش را به آخرین مرحله ارجاع دهید

 

نکاتی در مورد نصب ابزارهای کفپوش لمینت

  1. هنگام نصب لمینت باید حدودا یک سانتی متر فاصله از دیوار وجود داشته باشد. و بهترین ابزاری که بتوان بین این فاصله پوشش داد قرنیز است. همچنین از دیگر ابزارهای استفاده شده میتوان به اسکوتی و میت نیز اشاره نمود.
  2. جهت انتخاب رنگ ابزار لمینت میتوانید همرنگ با لمینت انتخاب کنید اما پیشنهاد طراحان دکوراسیون داخلی این است که رنگی متضاد با لمینت انتخاب کنید.
  3. برای مناطقی مانند لبه پله و ورودی راهرو و ... میتوانید از قطعه های دورریختنی کارتان با ظریف کاری بسیار استفاده نمایید.


لیست اخبار

مقالات