ایده های طراحی سقف کاذب

ایده های طراحی سقف کاذب

ایده های طراحی سقف کاذب

مهم نیست که ساختمان شما اداری و تجاری است یا مسکونی؛ در هر حالت سقف جزء جدایی ناپذیر اسکلت ساختمانی شماست. پس توجه به زیبایی این قسمت از ساختمان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. یک خانه ی زیبا از دید معماری این است که به تمام اجزای آن ساختمان دقت شده و سقف از این اجزا جدا نیست.

سقف کاذب امروزه نماد مدرنیته و پیچیدگی است. یک سقف کاذب زیبا میتواند عملکرد ساختمان را افزایش دهد. سقف مناسب برای مخفی کردن سیم های الکتریکی، لوله ها و نواقص سقف اصلی کاربرد دارد.

در اینجا ما چند نمونه از سقف کاذب با کاربری های مختلف اداری و مسکونی و تجاری جهت گرفتن ایده برای شما ارائه مینماییم


لیست اخبار

مقالات