کاربرد و طراحی سقف کاذب در مکان های مختلف

کاربرد و طراحی سقف کاذب در مکان های مختلف

کاربرد و طراحی سقف کاذب در مکان های مختلف

http://azaran-plast.com/false-ceiling

سقف کاذب فقط مختص مناطقی مانند نشیمن و پذیرایی نیست ، بلکه میتوان از مزیت ها و زیبایی آن در مناطق های گوناگون نیز استفاده کرد .

آشپزخانه

http://azaran-plast.com/false-ceiling

آشپزخانه نیاز به ترکیبی از نور طبیعی و مصنوعی دارد. اضافه کردن ترکیبی از منابع روشنایی کمک می کند تا محیطی مانند روز، حتی در شب ایجاد کنید.همچنین  سقف کاذب نه تنها برای نورپردازی، بلکه برای خروج بخار و ... در آشپزخانه نیز مناسب است.

حمام و سرویس بهداشتی

http://azaran-plast.com/false-ceiling

طراحی سقف کاذب نیز می تواند در حمام و سرویس بهداشتی انجام شود و یک راه حل کامل برای روشن کردن تاریک ترین گوشه های اتاق وهمچنین اضافه کردن زیبایی به این قسمت است.

برجسته کردن مناطق

http://azaran-plast.com/false-ceiling

چراغ های روشنایی در سقف کاذب می تواند به برجسته کردن مناطق خاصی که در آنها نور اضافی مورد نیاز است، به ارمغان بیاورد.در حالت ایده آل، شما باید با یک معمار داخلی حرفه ای کار کنید که برای ایجاد طراحی مناسب به اندازه و سبک خانه کمک خواهد کرد.

بازی با رنگ

http://azaran-plast.com/false-ceiling

در خانه های مدرن، پالت رنگ خنثی باعث می شود که اتاق نشیمن کسل کننده باشد، اما می توانید لکه های ظریف رنگ با چراغ در سقف کاذب اضافه کنید.


لیست اخبار

مقالات