استفاده کفپوش در دکوراسیون داخلی

استفاده کفپوش در دکوراسیون داخلی

چون در آشپزخانه احتمال ریخته شدن آب و دیگر مایعات زیاد است باید کفپوشی را انتخاب کنیم که در مقابل نفوذ آب و دیگر مایعات مقاوم باشد.

کفپوشی را انتخاب کنید که لیز نباشد.

استفاده از کفپوش هایی با ماندگاری طولانی که از مواد مرغوبی تهیه شده باشد.

تناسب طرح کفپوش آشپزخانه با دیگر وسایل مورد استفاده .

استفاده از رنگ مناسب برای کفپوش تا لکه های کثیف را نه بسیار زود و نه بسیار دیر نشان دهد.

عدم استفاده از کفپوش های شیاردار به علت شیار دار بودن چربی و دیگر مواد به سختی پاک می شوند.

کفپوش ها در طرح ها و رنگ های مختلف موجود می باشند، که برای فضای آشپزخانه با توجه به دکوراسیون داخلی رنگ کفپوش انتخاب می شود و با چسب مخصوص خود برای کف آشپزخانه نصب می شود


لیست اخبار

مقالات