دکوراسیون داخلی با رنگ سال 2019

دکوراسیون داخلی با رنگ سال 2019

دکوراسیون داخلی با رنگ سال 2019

دکوراسیون داخلی

ترکیب رنگ های مناسب با رنگ سال 2019

رنگ سال 2019

رنگ سال 2019 به انتخاب پنتون رنگ مرجانی زنده انتخاب شد که هم در حمایت از ازبین رفتن صخره های مرجانی و محیط زیست این انتخاب صورت گرفته است و هم رنگی شاد است که تونالیته های مختلف آن نماد صمیمیت و گرما در بین افراد است و در بعضی از فرهنگ ها این رنگ نماد خوشبینی است.

رنگ سال

این رنگ در میان مردم طرفداران زیادی پیدا کرده است .اما برای استفاده از این رنگ باید ترکیب های رنگی مناسب آن را بدانیم تا استفاده از آن راحت تر باشد.

دکوراسیون داخلی با رنگ سال

رنگ مرجانی زنده از رنگ مرجان های دریایی زیر آب گرفته شده است ؛ پس بهترین مکمل های این رنگ ؛رنگ آبی اقیانوسی است. رنگ آبی ترکیب شده با تونالیته سبز؛رنگ سبز کله غازی و در کل تونالیته های مختلف رنگ سبز و آبی بهترین ترکیب های رنگی برای مرجانی می باشند.

رنگ 2019

دکوراسیون رنگ سال

دکوراسیون داخلی اتاق خواب

ترکیب این رنگ با رنگ های خنثی مانند طوسی؛ از شدت رنگ اصلی کاسته و ترکیبی متعادل به وجود می آورد.
رنگ مرجانی در کنار رنگ بنفش یا قرمز و صورتی محیط را شاد و کاملا صمیمی می کند.
استفاده از این رنگ در مبلمان باعث القای حس صمیمت می شود و در دکوراسیون آشپزخانه باعث افزایش اشتها می گردد.

 پالت رنگی

پالت رنگی

 

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

مقالات