دیوارپوش و دیوارکوب

نحوه زیرسازی دیوارپوش

جزئیات نصب دیوار پوش (PVC) :

برای نصب دیوار پوش های پی وی سی از 2 راه استاندارد به کار گرفته می شود :

 1.  نصب مستقیم بر روی دیواره گچ و خاک
 2.  نصب توسط شاسی زیر سازی فلزی

نصب مستقیم بر روی دیواره گچ و خاک :

با وجود دیواره گچ و خاک تراز ( شاقولی ) و نبود هر نوع رطوبت ، ترک خوردگی و ... در سطوح بنایی ، پانل های پی وی سی به وسیله میخ کوب و یا منگنه کوب بادی بر روی دیوار داخلی نصب می شود.

نصب توسط شاسی زیرسازی فلزی :

بهترین راه نصب پی وی سی توسط زیرسازی فلزی می باشد .

ویژگی های نصب پی وی سی با زیرسازی فلزی :

• ایجاد سطحی تراز تا 7 سانتی متر بیرون زدگی (با وجود هر نوع ناترازی در دیواره اصلی)

• رد کردن تاسیسات برقی ، عایق های صوتی ، حرارتی و ... از جاهای خالی پشت پانل تا دیوار اصلی

• قابلیت جمع آوری و انتقال دیوار پوش بدون صدمه زدن به پانل های پی وی سی

• هم خوانی پروفیل های گالوانیزه بهکار برده شده در زیرسازی با فضاهای مرطوب

قطعات لازمه :

• شاسی گالوانیزه F47

• براکت

• ریسمان

• اتصالات ( پیچ ، رول پلاک ، پیچ پروانه ای ، میخ چاشنی ، منگنه کوب بادی ، میخکوب )

• پروفیل گالوانیزه رانر و استاد ( برای اجرای دیوار پارتیشن)

مراحل اجرا دیوار پوش پی وی سی :

الف) بر روی دیوار داخلی بنا :

 1.  همه جاهایی که قرار است بر روی آن پانل های پی وی سی به کار برده شود باید از اول به وسیله کارشناس بازدید شده و با عنایت به وضعیت پروژه ( نوع متریال دیوار اصلی ، محل نصب تاسیسات برقی و مکانیکی ، وجود رطوبت و ... ) جزئیات اجرایی متناسب ارائه می شود.
 2.  با عنایت به نقشه و نوع چیدمان ، زیرسازی مخالف جهت پانل های پی وی سی در نظر گرفته می شود . ( مثلا اگر که شاسی زیرسازی در راستای عمودی نصب شود ، پانل های پی وی سی آن در سمت افقی قرار می گیرد . )
 3. خط تراز را بر روی دیوار تعیین می شود ( با به کارگیری از ریسمان ، تراز لیزری و ... ) و با فاصله های 50 سانتی متر ، براکت ها به وسیله پیچ و رول پلاک به دیوار اصلی متصل می شوند .
 4.  بعد از نصب یک ردیف از براکت ها ، سایر ردیف ها با فاصله های 50 سانتی متر بر روی دیوار پیچ و رول پلاک می شوند.
 5.  با عنایت به حجم عبور تاسیسات و ناهمسانی دیوارها ، پروفیل های F47 را با بیشترین میزان 7 سانتی متر از دیوار اصلی به براکت های نصب شده ، پیچ می کنند.
 6.  پس از پایان زیر سازی ، نصب پانل های پی وی سی مخالف جهت پروفیل های F47 شروع می گردد.

  پانل های پی وی سی به وسیله زبانه هایی که در گوشه های آن وجود دارد به همدیگر چفت و بست می شوند .

  شایان ذکر است که هر کدام از پانل ها به وسیله لبه های بغلیشان به شاسی نصب شده ، پیچ می شود.

 7.  در آخرین مرحله اجرا در خصوص نصب ابزار های پی وی سی ( ابزار لبه دیواری ، نبشی ثابت و تاشو ، قرنیز و ...) می باشد که به وسیله چسب به پانل ها متصل می شوند.

ب) بر روی دیواره کاذب :

 1.  چنانچه دیوار بنایی وجود نداشته باشد ، با به کارگیری از پروفیل های گالوانیزه رانر و استاد نسبت به به وجود آوردن دیواره ای کاذب (پارتیشن) اقدام می گردد.

  رانر سازه ای به شکل U است که استاد های C شکل را شامل می شود.

  با عنایت به نقشه و جهت نصب پانل ها ، در اول و آخر دیواره کاذب را رانر می گذارند و به بنا رول بولت می شود .
 2.  میان رانر های نصب شده ، استاد ها با فاصله های 50 سانتی متر قرار داده می شود.
 3.  پس از تمام شدن اسکلت فلزی دیوار کاذب ، پانل ها مخالف جهت استاد ها به سازه پیچ می گردد.

  (شایان ذکر است که بر روی دیوارهای پارتیشن رانر و استاد هیچ نوع  بار مرده ای مثل اسپلیت، درب و ... اضافه نشود. )

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید

مقالات